ReadyPlanet.com
dot
dot
เครื่องปรับอากาศ
dot
bulletแอร์ CARRIER
bulletแอร์ CENTRAL AIR
bulletแอร์ DAIKIN
bulletแอร์ LG
bulletแอร์ MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY
bulletแอร์ PANASONIC
bulletแอร์ SAIJO DENKI
bulletแอร์ SAMSUNG
bulletแอร์ STAR AIRE
dot
บริการ
dot
bulletล้างแอร์ แบบฆ่าเชื้อ
bulletซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
bulletย้าย รื้อถอน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
bulletตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ kW/TR,EER
bulletตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ kW/m3/min
bulletตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น kW/TR
bulletตรวจวัดอัตราการไหลน้ำ
bulletตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้
bulletตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า
bulletระบบควบคุมและจัดการเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติ
bulletจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletจัดทำมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
bulletจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
dot
สิ่งประดิษฐ์
dot
bulletจักรยานสูบน้ำ
bulletจักรยานปั่นไฟ 1
bulletจักรยานปั่นไฟ 2
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot


AMENA
CARRIER
CENTRAL AIR
DAIKIN
DAISENKO
FUJITSU
HAIER
LG
MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI HEAVY
MITSUTA
PANASONIC
SAIJO DENKI
SAMSUNG
SHARP
STAR AIRE
TRANE
UNI AIR
YORK


การเลือกขนาดแอร์

         การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมจะต้องมีการคำนวณหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ BTU (British Thermal Unit) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของสถานที่ ที่เราจะทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยสามารถเลือก ได้จากตาราง (เพดานสูงไม่เกิน 3 เมตร)

ขนาดของห้อง (ตารางเมตร)

ขนาดเครื่อง
(บีทียู)

ห้องนอน

ห้องนอน
โดนแดด

ห้องรับแขก
ห้องนั่งเล่น

ห้องรับแขก
ห้องนั่งเล่นโดนแดด

ห้องทำงาน

ห้องทำงาน
โดนแดด

12,000

16-22

14-20

16-20

14-18

14-18

12-16

15,300

20-28

18-26

20-26

18-23

18-23

15-20

18,000

24-33

21-30

24-30

21-27

21-27

18-24

20,800

28-38

24-35

28-35

24-31

24-31

21-28

22,800

30-42

27-38

30-38

27-34

27-34

23-30

27,200

36-50

32-45

36-45

32-41

32-41

27-36

32,800

44-60

38-55

44-55

38-49

38-49

33-44

38,000

51-70

44-63

51-63

44-57

44-57

38-51

53,000

71-97

62-88

71-88

62-80

62-80

53-71

64,400

86-118

75-107

86-107

75-97

75-97

64-86

การเลือกขนาด BTU สูงเกินไป คอมเพรสเซอร์ (Compressor) จะต้องตัดบ่อยเกินไป ทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลงและมีความชื้นในห้องสูง ทำให้ไม่สบายตัว และที่สำคัญ ราคาแพงและสิ้นเปลืองพลังงาน
การเลือกขนาด BTU ต่ำเกินไป คอมเพรสเซอร์ (Compressor) จะต้องทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลืองพลังงานและเครื่องเสียเร็วหน้า 1/1
1
[Go to top]ติดต่อ - สอบถาม : Tel. 086 - 316 - 6626